Etik Kurulların Dikkatine

07.12.2017

13.04.2013 tarih 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’te “Etik kurullar üniversitelerde rektörün, Kamu Hastane Birliklerinde genel sekreterin, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde dekanın teklifi ve Kurumun onayıyla kurulur ve bu onay tarihi itibariyle faaliyetlerine başlar.” ifadesi bulunmaktadır. 25 Ağustos 2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiş olup yeni yapılanmada Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerine yer verilmemektedir. İlgili Kanun Hükmünde Kararname ve 02.10.2017 tarih 39608046-929-22085 sayılı Genelge doğrultusunda, yeni yönetmelik yayımlanana kadar, Kamu Hastaneleri bünyesinde kurulması planlanan etik kurul kurulum tekliflerinin Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterlikleri yerine İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sunulması gerekmektedir.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir