“Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sempozyumu” Yapıldı

07.12.2017

Kamu İhale Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen “KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU” 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmaları, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi GÜLEÇ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlık Divanı Üyesi ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik YAVUZ tarafından yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Kamu İhale Kurumu Başkanımız Hamdi GÜLEÇ, oturumlara ilişkin bilgi vererek, “Sempozyum boyunca yaklaşık maliyetin gizliliği, tüzel kişinin ortağına ait iş deneyim belgesi kullanımı, yapım işlerinde benzer iş gruplarının belirlenmesi, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi, fiyat farkı düzenlemeleri ve sözleşme uygulamaları konularında uygulamada karşılaşılan sorunlara idarelerin ve sektör paydaşlarının görüşleri ışığında çözümler üretmek amacıyla bir araya gelindiğini” ifade etti.

“Türkiye’de milli gelirin yaklaşık yüzde 6,7’si; toplam kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 22’si büyüklüğünde iktisadi etkileri olan Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2018 yılı başında 15’nci uygulama yılını tamamlayacaktır. 15 yıllık dönemde gerek ihale gerekse sözleşme süreçlerinde idareleri ve isteklileri ilgilendiren birçok gelişme olmuş ve yapılan hukuki düzenlemelerle eşgüdümlü olarak kurulan teknik altyapı ve elektronik sistemler sayesinde kamu ihale sisteminin daha etkin bir yapıya kavuşturulmasına yönelik adımlar atılmıştır. Kamu ihale mevzuatının geliştirilmesi ve uygulamanın yönlendirilmesi misyonunu yüklenen Kurumumuz, bu işlevleri şeffaf çalışma ilkemizin gereği olarak tüm paydaşlarımızla etkin bir şekilde görüş alışverişinde bulunarak yerine getirmektedir.” şeklinde konuşan GÜLEÇ, sempozyumun da bu amaca yönelik olarak düzenlendiğini belirtti.

Kamu İhale Kurumunun görev alanının ihale aşaması ile sınırlı olmadığını, Kurumun aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulamanın yönlendirilmesi ile de görevli olduğunun altını çizen GÜLEÇ,  “Sözleşmenin uygulanması aşaması da ihale aşaması kadar önemlidir ve üzerinde düşünülmesi ve tartışılması gereken bir alandır. Düzenlemeler yapılırken ihale süreci ve sözleşmenin uygulanması aşamasının bir bütün olarak ele alınması en doğru yaklaşımdır. Böylece ihale süreci ve sözleşmenin uygulanması aşamasında asgari sayıda ihtilafın ortaya çıkması sağlanmış olacak ve bu durum kamu yatırımlarının planlanan sürede ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.Kaynak:Kamu İhale Kurumu

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir