Geçici Koruma Altındaki Sağlık Meslek Mensuplarının Değerlendirilmesi

25.05.2016
11/01/2016 ve 2016/8375 sayılı Geçici koruma sağlanan Yabancıların Çalışma izinlerine dair yönetmeliğin 6. Maddesinde " Bakanlığa çalışma izni başvurusu için; sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensuplarının ise Milli eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim kurulu Başkanlığından ön izin almaları gerekir.” Hükmüne yer verilmiş olup, anılan hüküm çerçevesinde web portal üzerinden kayıtlar alınacaktır.
  

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir