Organ Nakillerine İlişkin Verilen Sağlık Hizmetleri

12.01.2017

Sayı : 23642684-010.99

Konu : Organ Nakli İlave Ücret

Sağlık Uygulama Tebliği(SUT)’nin "1.9.3 İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri”

başlıklı maddesinin 1’inci fıkrasında "Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret

alınamaz” denilerek e) bendinde "Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık

hizmetleri” sayılmıştır. Bu hüküm ile sağlık hizmet sunucuları tarafından organ, doku ve kök

hücre nakillerine ilişkin verilen sağlık hizmetleri için herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın

ilave ücret alınamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Bilindiği üzere organ nakledilen hastaların sürekli kontrol altında tutulma zorunluğu

bulunmaktadır. Organ nakli bir defaya mahsus yapılan bir operasyon ve tedavi yöntemi

olmayıp hastalar nakil olduktan sonra da belirli dönemlerde kontrolleri devam etmektedir.

Ancak Bakanlığımıza çeşitli yollardan yapılan başvurulardan, nakli gerçekleştiren sağlık

hizmet sunucularında bu hastaların takibi yapılırken ilave ücret talep edildiği/alındığı, ilave

ücret ödeme gücü olmayan hastaların takip ve kontrol amaçlı sonraki başvurularında çoğu

zaman kamuya ait başka sağlık tesislerine yönlendirildiği anlaşılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile konuyla ilgili yapılan yazışma neticesinde alınan cevabi

yazıda; yukarıda yer verilen SUT hükümlerine atıfta bulunularak "sağlık hizmet sunucuları

tarafından organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin verilen sağlık hizmetleri için herhangi

bir zaman kısıtlaması olmaksızın hiçbir ilave ücret alınamayacağı ve sağlık hizmet sunucuları

tarafından hasta mağduriyetine sebep verilerek SUT ve Kurumun konu ile ilgili diğer

mevzuatlarına aykırı yapılan iş ve işlemler hakkında sözleşme/protokol hükümleri gereği işlem

yürütüleceği” tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla hasta mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi bakımından konunun ilinizde

bulunan tüm sağlık hizmet sunucularına duyurulması hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Sağlık Uygulama Tebliği(SUT)’nin "1.9.3 İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri”

başlıklı maddesinin 1’inci fıkrasında "Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret

alınamaz” denilerek e) bendinde "Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık

hizmetleri” sayılmıştır. Bu hüküm ile sağlık hizmet sunucuları tarafından organ, doku ve kök

hücre nakillerine ilişkin verilen sağlık hizmetleri için herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın

ilave ücret alınamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Bilindiği üzere organ nakledilen hastaların sürekli kontrol altında tutulma zorunluğu

bulunmaktadır. Organ nakli bir defaya mahsus yapılan bir operasyon ve tedavi yöntemi

olmayıp hastalar nakil olduktan sonra da belirli dönemlerde kontrolleri devam etmektedir.

Ancak Bakanlığımıza çeşitli yollardan yapılan başvurulardan, nakli gerçekleştiren sağlık

hizmet sunucularında bu hastaların takibi yapılırken ilave ücret talep edildiği/alındığı, ilave

ücret ödeme gücü olmayan hastaların takip ve kontrol amaçlı sonraki başvurularında çoğu

zaman kamuya ait başka sağlık tesislerine yönlendirildiği anlaşılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile konuyla ilgili yapılan yazışma neticesinde alınan cevabi

yazıda; yukarıda yer verilen SUT hükümlerine atıfta bulunularak "sağlık hizmet sunucuları

tarafından organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin verilen sağlık hizmetleri için herhangi

bir zaman kısıtlaması olmaksızın hiçbir ilave ücret alınamayacağı ve sağlık hizmet sunucuları

tarafından hasta mağduriyetine sebep verilerek SUT ve Kurumun konu ile ilgili diğer

mevzuatlarına aykırı yapılan iş ve işlemler hakkında sözleşme/protokol hükümleri gereği işlem

yürütüleceği” tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla hasta mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi bakımından konunun ilinizde

bulunan tüm sağlık hizmet sunucularına duyurulması hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir