Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2017/2

12.01.2017

 

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2017/2

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci ve Sağlık Uygulama Tebliğ’nin 4.4.1 maddeleri gereği "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeler 12.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir