İlaç Firmalarının Dikkatine

05.01.2017

Bilindiği üzere ruhsatlandırma ücretlendirmelerinde 2017 yılı Fiyat Tarifesi ile değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

I. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2017 yılı Fiyat Tarifesi’nde yer alan, ruhsat başvurularının bilimsel inceleme ve değerlendirme ücretinin halihazırda işlemleri devam eden başvurular için 2 Ocak 2017 tarihinden - 17 Şubat 2017 mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir. 18.02.2017 tarihi itibariyle bilimsel inceleme ve değerlendirme ücreti yatırılan başvuruların değerlendirme süreçleri devam ettirilecek olup ücreti yatırılmayan diğer tüm başvurular 30.11.2017 tarihine kadar bekleme listesine alınacaktır.

II. 17.02.2017 mesai bitimine kadar bilimsel inceleme ve değerlendirme ücreti yatırılan başvuruların işlemleri 210 günlük bilimsel inceleme başlangıç tarihi esas alınarak oluşturulacak yeni bir listeye göre devam ettirilecektir. 18.02.2017 tarihinden itibaren ücreti yatırılan başvurular, ücretin yatırıldığı tarih esas alınarak listenin sonuna eklenecek ve ruhsatlandırma işlemleri bu sıra ile devam ettirilecektir.

III. 30.11.2017 mesai bitimine kadar bilimsel inceleme ve değerlendirme ücreti yatırılmayan başvurular iptal edilecek ve başvurular 2017 yılının Aralık ayı içerisinde başvuru sahiplerine iade edilecektir.

Ruhsat başvurusu bulunan ürünlere ait ruhsatlandırma işlemleri 2017 yılında yukarıda tarif edilen usul ve takvime göre yürütülecektir. Bu doğrultuda ruhsat süreci devam eden başvurular için, bilimsel inceleme ve değerlendirme ücreti başvurusu İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Koordinasyon Birimi’ne ait "Ruhsat Başvurularının Bilimsel İnceleme ve Değerlendirme Ücreti” döküman tipi (başvurunun tipine uygun olarak) seçilerek yapılmalıdır.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir