Akut Tonsilit Tanı Hakkında

27.12.2016

Özet

Background: Centor kriterleri ve Hızlı Antijen Testleri (HAT) boğaz ağrısı ile başvuran hastalarda Grup A Streptokokları (GAS) diğer etkenlerden ayırt etmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Centor skoru ve HAT’ine prokalsitonin (PCT), C reaktif protein (CRP), beyaz küre sayısı (WBC) ve absolü nötrofil sayısı (ANC) eklenmesinin tanısal doğruluğu arttırıp arttırmadığı araştırıldı. Metodlar: 8 doktorun katılımı ile 6 ay süreli prospektif bir çalışma yürütüldü. 15 ile 45 yaşları arasında toplam 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: GAS prevalansı % 26 olarak bulundu. HAT’i sensitivite ve spesifitesi % 90 ve % 97 saptandı. GAS saptanan hastalarda diğerlerine göre CRP, WBC ve ANC ortalamaları yüksek saptandı (P < 0.001). Bununla birlikte sensitivite (% 66-90) ve spesifiteleri (% 45-75) düşüktü. PCT değerlerinde farklılık saptanmadı. GAS için CRP en güvenilir markır idi (sensitivite % 90 ve spesifite % 45). Sonuçlar: HAT’inin GAS’ları diğerlerinden ayırt etmede sensitivite, spesifite ve eğri altında kalan alan, çalışılan diğer 4 enfeksiyon markırından da yüksek olarak saptandı. Centor skoru ve HAT’ine enfeksiyon markırlarının eklenmesinin tanısal doğruluğu arttırmadığı görüldü. Eğer HAT uygulanamıyor ise CRP ve ANC’nin GAS pozitif hastaları saptamada kullanılabileceği belirtildi.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir