Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

22.12.2016
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2016/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu imal ilaçların kararlarına istinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

21.12.2016


DUYURU

2016/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU İMAL İLAÇLARIN KARARLARINA
İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan 2016/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararları gereği "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi(Ek-4/A)” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Ek-4/A listesinde bazı eşdeğer gruplarında yapılan düzenlemelere göre;

"Lenalidomit” etken maddesini içeren ilaçlar, MM(Multipl Miyelom) tanısında E735A, E735B, E735C, E735D eşdeğer gruplarında; MDS(Miyelodisplastik Sendrom) tanısında E735E, E735F

eşdeğer gruplarında yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 22.12.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

saglikaktuel.com


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir