Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Hakkında Duyuru

20.12.2016
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Diyaliz Resertifikasyon Sınavı konusunda 56733164-799 sayılı resmi yazı yayınlandı.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ACELE VE GÜNLÜDÜR

Sayı: 56733164-799
Konu: Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Hk.

Bilindiği üzere Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte diyaliz sertifikalarının geçerlilik süresi, düzenleme tarihinden itibaren uzman tabipler için üç yıl, tabip ve tabip dışı personel için beş yıl olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle 2017 Yılı Mayıs ayında yapılması planlanan sınava;

Uzman Tabipler İçin;

- 01/01/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazananlar,

- 01/01/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazanan ancak 2016 yılı Mayıs ayında yapılan sınava girmeyen yada başarısız olanlar, 

- 01/01/2011 - 31/12/2011 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazanan uzman hekimlerden, 2015 Yılı Mayıs ve 2016 Yılı Mayıs ayında yapılan sınavlara girmeyen ya da başarısız olanlar,

- 25/10/2009 tarihinde yapılan Diyaliz Resertifikasyon sınavına girip kazananlar.

Pratisyen Tabip ve Tabip Dışı Personel İçin;

- 01/01/2011 - 31/12/2011 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazananlar,

- 01/01/2010 - 31/12/2010 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazananlar tabip ve tabip dışı personelden 2016 yılı Mayıs ayında yapılan sınava girmeyen ya da başarısız olanlar,

- 01/01/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazanan tabip ve tabip dışı personelden 2015 yılı Mayıs ve 2016 yılı Mayıs ayında yapılan sınava girmeyen ya da başarısız olanlar,

- 25/10/2009 tarihinde yapılan Diyaliz Resertifikasyon sınavına girip kazananlar başvurabileceklerdir.

Bu kapsamda, ilinizden resertifikasyon sınavına katılacakların, Yönetmelik eki (EK-12)'nde yer alan ''Resertifikasyon Başvuru Formu'' ile birlikte kimlik fotokopisi, sertifika örneği ile birlikte ikamet ettiği ildeki Sağlık Müdürlüğüne 17/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri ve müracaatı uygun bulunan personelin isim listesinin ekte bir örneği gönderilen ''Resertifikasyon Sınavına Katılacak Personel Listesi Formu''na uygun olarak doldurularak 03/03/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Sınava girmeye hak kazanan personelin gireceği sınav merkezi ve sınav tarihi ile daha sonraki yapılacak resertifikasyon sınavına ilişkin bilgiler www.saglik.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.

Müracaatlarda eksik bilgi ve belgesi olanların başvurularının alınmaması ve başvuru belgelerinin daha sonraki işlemlere esas olmak üzere Müdürlüğünüzde muhafaza edilmesi konularına özen gösterilmesi ve sınav duyurusunun iliniz genelindeki kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmesi hususunfa;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Form Örneği (2 sayfa)

DAĞITIM
Gereği:
81 İl Sağlık Müdürlüğü


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir