Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu işlemleri

20.12.2016


T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıSayı : 13421922/869

Konu: Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu işlemleri


DAĞITIM YERLERİNE


13/12/2016 tarihli ve 74587075-010.06.02- 10070 sayılı yazı.


Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 9 Sıra
nolu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesinde, bütçelerin tüm ekonomik
kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgelerinin harcama birimleri
tarafından gecikmeden ve her halükarda en geç 26.12.2016 pazartesi günü mesai bitimine
kadar Saymanlık Müdürlüklerine ulaştırılması gerektiği, verilmiş avanslar ile açılmış olan
kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler hariç olmak üzere bu tarihten sonra hiç bir ödeme emri
belgesinin işleme konulmayacağı bildirilmiştir.

Genel bütçeden yapılacak ödemelerde Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından yayımlanan 9 Sıra nolu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Genelgesine göre işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir