İNVAZİV GRUP A STREPKOKOK ENFEKSİYONLARI

19.12.2016
Hızlı Antijen Testleri, invaziv Grup A Streptokok enfeksiyonları tanısında da yüksek duyarlılık ve özgüllük değerleri ile kullanılabilir.

İnvaziv Grup A Streptokok enfeksiyonu tanısında Hızlı Antijen Testlerinin rolü

Gazzano V1, Berger A2, Benito Y3, Freydiere AM1, Tristan A3, Boisset S4, Carricajo A2, Poyart C5, Vandenesch F3, Descours G6.

Grup A Streptokok (GAS) için Hızlı Antijen Testi (HAT) akut farenjit tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır ve son on yılda antibiyotik reçete oranlarında dikkate değer bir şekilde azalma sağlamıştır. Bu kullanımın alanının ötesinde, yaşamı tehdit eden GAS enfeksiyonları ile ilişkili invaziv örneklerde yeniden değerlendirilmektedir. Bu amaçla üç HAT, kültür, GAS PCR ve 16S rRNA gen PCR ciddi GAS enfeksiyonları tanısındaki performansı değerlendirildi ve bu yöntemler altın standart yöntemler (GAS PCR ve/veya kültür) ile karşılaştırıldı. Toplam 192 derin dokulardan (birçoğu steril alandan alınan) alınan örneklerde 75 GAS pozitif örnek çalışmaya dahil edildi. Karşılaştırılan üç HAT yönteminin sensitivitesi % 88.0 - % 94.7 arasında saptanırken, GAS PCR için % 98.7, 16s rRNA gen PCR için % 84 ve kültür için % 77 olarak saptandı. ImmunoCard STAT Strep A test (Meridian Bioscience) ve NADAL Strep A strip (Nal Von Minden) sensitiviteleri GAS PCR ile benzer (P=0.25 ve 0.03) kültürden ise yüksek (P=0.001 ve 0.006) bulundu, SD Bioline Strep A test strip kültür ile benzer performans gösterdi (P = 0.002). Yanlış pozitif sonuç saptanmadı ve her üç HAT spesifitesi % 100 idi. GAS tespiti için kullanılan HAT’lerin GAS invaviv enfeksiyon tanısında sensitif, spesifik ve kolay kullanımı olduğu sonucuna ulaşıldı. Yedi gün 24 saat kullanılabilen bu testlerin erken tanı ve hedefe yönelik tedavi fırsatı sunduğu belirtildi.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir