Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2016/49

16.12.2016

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2016/49

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 nci maddeleri gereği "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 15.12.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

Kamu No Güncel Barkod Ürün Adı Eski Barkod-1 Eski Barkod-2 Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu Referans Fiyat Grubu Listeye Giriş Tarihi Orijinal / Jenerik / Yirmi Yıllık Depocuya Satış  Fiyatı
11,03 TL ve üzeri ise
Depocuya Satış  Fiyatı
7,33 TL (dahil) ile 11,02 TL (dahil) arasında ise
Depocuya Satış  Fiyatı
3,84 TL (dahil) ile 7,32 TL (dahil) arasında ise
Depocuya Satış Fiyatı
3,83 TL ve altında ise
Özel İskonto Referans Fiyata Göre Azaltma Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)  Band Hesabı Takibinin Başlangıç Tarihi Firma Tarafından Dağıtım Belgesinin Bildirileceği Son Tarih
A B C D E F G H I J K L M N O P R S
A15881 8699514610144 MOXAI %0,5 GOZ DAMLASI     E350C   15.12.2016 JENERİK 28,00% 18,00% 10,00% 0,00%     0-2,75% 15.12.2016  

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir