STREPTOKOKAL Farenjit Tanı ve Tedavi

14.12.2016
Bu derleme hekime Centor skorunun hangi hastada Hızlı Antijen Testi veya boğaz kültürü yapması konusunda yardım ettiğini vurguluyor. Penisilin ve amoksisilinin tedavide etkinliğini belirterek, alerji varlığında birinci kuşak sefalosporin kullanımını öneriyor.Streptokokal farenjit; boğaz ağrısı, 38 °C ve üzerinde ateş, eksudatif tonsil ve servikal lenfadenit bulguları ile seyreden bir klinik tablodur.  Öksürük, burun akıntısı ve ishal viral farenjit olgularında daha yaygındır.  Boğaz kültürü ve Hızlı Antijen Testi (HAT) kullanılan tanı testleridir. HAT’lerinin sensitivite ve spesifitesi belirgin şekilde gelişmesine rağmen boğaz kültürü standart tanı testidir. Centor skoru hekime hangi hastada boğaz kültürü veya HAT yapması gerektiği, veya hangi hastada ampirik antibiyotik tedavi vermesi gerektiği konusunda karar vermesine yardım edebilir. Penisilin (oral tedavi 10 gün veya tek doz intramuskuler benzatin penisilin) ucuz, dar etki spektrumu ve etkinliği nedeni ile tedavi seçeneğidir.  Amoksisilin eşit etkinliğe sahiptir ve kullanımı daha kolaydır.  Penisiline alerji varlığında eritromisin ve birinci kuşak sefalosporinler tedavi seçeneğidir. Grup  A beta hemolitik streptokoklarda (GABHS) artan penisilin direnci bildirilmektedir. Kılavuzların penisilin alerji varlığında birinci kuşak sefalosporinleri önermesine rağmen, bazı uzmanlar GABHS’ları daha iyi eradike ettiği ve kronik taşıyıcılağa karşı etkinliği nedeni ile non-alerjik kişilerde de sefalosporin kullanımını önermektedir. Uygun antibiyotik tedavisine rağmen kronik GABHS kolonizasyonu yaygın olarak görülmektedir. Kronik taşıyıcıların  hastalığı diğer kişilere bulaştırma veya invaziv GABHS enfeksiyonlarına  ilerleme riskleri oldukça düşüktür, ve genellikle kronik taşıyıcıların tedavi edilmesi önerilmez. Tonsillektomi veya adeinektominin GABHS farenjit insidansını azaltıp azaltmadığı net değildir. Bu nedenle maliyet ve cerrahi risk düşünüldüğünde yararının oldukça düşük olduğu kabul edilmektedir.

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir