Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) – Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

09.12.2016

Bilindiği üzere, başta halk sağlığının korunması amacıyla güvenli ürüne erişimi sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların kaydını, takibini ve denetimini yapmak üzere 07.01.2014 tarihinde TÜBİTAK ile Ürün Takip Sisteminin (ÜTS) geliştirilmesi için sözleşme imzalanmıştır.

Bu sözleşme kapsamında ÜTS projesinin geliştirme çalışmalarının sonuna yaklaşılmıştır. Bu kapsamda TİTUBB verilerinin ÜTS’ye aktarılma işleminin yapılması planlanmaktadır.

Tıbbi cihazların satışını yapan firmaların ruhsatlandırılması Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri ve kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri, dernek ve vakıf işletmelerinin kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibinin sağlanması için merkezi veri kayıt sistemi (MERSİS) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

ÜTS ile tıbbi cihaz firmalarının hem Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamındaki ruhsatları hem de MERSİS numaraları kontrol edilecek olup bu verilerde eksiklik ve hata olması durumunda TİTUBB’dan ÜTS’ye veri aktarımı yapılmayacaktır. Dolayısıyla TİTUBB sisteminde kayıtlı olan tıbbi cihaz firmalarının TİTUBB - ÜTS veri aktarımında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için firmalar tarafından;

1.http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden ya da bağlı oldukları İl Ticaret Sicil Müdürlüklerinden MERSİS kayıtlarında yer alan: vergi numarası, firma yetkili bilgileri (T.C. kimlik numara bilgisi) ve firma iletişim bilgileri gibi alanların kontrol edilmesi,

2. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamındaki ruhsat ve ÇKYS numara bilgilerinin hazır bulundurulması,

gerekmektedir.

Bahse konu bilgilerin en kısa sürede kontrol edilerek gerekli güncellemelerin yapılması hususunda,

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

 

Kurum Başkanı​

 


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir