Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Standartları Gereğince 2017 Yılı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Yapılacaktır.

08.12.2016

Sayı : 74831629/774.99

Konu : 2017 Yılı Kan Bankacılığı ve

Transfüzyon Tıbbı Eğitimi

DAĞITIM YERLERİNE

31.12.2015 tarih ve 1105 sayılı makamın onayı ile belirlenen "Kan Bankacılığı ve

Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Standartları” gereğince 2017 Yılı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon

Tıbbı Eğitimi yapılacaktır.

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi;

- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji,

Erişkin Hematoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ile Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları

40+2 iş günü süreyle 13.02.2017 -11.04.2017 tarihleri arasında,

- Diğer Dallarda Uzman Olan Tıp Doktorları 60+2 iş günü süreyle 13.02.2017-

10.05.2017 tarihleri arasında,

-Bölge Kan Merkezi ve Transfüzyon Merkezi Hekim Dışı Sağlık Personeli

(laboratuvar teknikeri, laboratuvar teknisyeni) 40+2 iş günü süreyle 18.01.2017-16.03.2017

tarihleri arasında uygulanacaktır.

Eğitime katılmak isteyen uzman hekim ve hekim dışı sağlık personelinin Ek’te

sunulan Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Alan Uzmanları, Diğer Uzmanlar ve

Hekim Dışı Sağlık Personeli Başvuru Formu ile Müdürlüğünüze 12.12.2016-21.12.2016

tarihleri arasında başvuruda bulunması, Müdürlüğünüze gelen başvuruların tarafınızca

muhafaza edilmesi, başvuruların tarafınızca değerlendirilerek 22.12.2016- 31.12.2016

tarihleri arasında Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Hizmet İçi Eğitim Talep

Ekranına işlenmesi, İl ve Kurum Sertifikalı Personel Bilgileri Ekranına kişinin çalıştığı kan

hizmet birimindeki aynı eğitime başvuran sertifikalı personel sayısı ve aynı eğitime başvuran

toplam personel sayısı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. (Örnek: hekim dışı sağlık

personeli başvurusu için aynı birimdeki sertifikalı hekim dışı sağlık personeli sayısı, toplam

için ise toplamda o birimde çalışan hekim dışı sağlık personeli sayısı girişi bahsi geçen ekrana

mutlak suretle kaydedilmelidir.) Bu kapsamda gerekli duyurunun ilinizdeki tüm yataklı tedavi

kurumlarına ve Kızılaya bağlı Kan Hizmet Birimlerine yapılması hususunu,

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir