İTS Stok Affı Süresi Hakkında

02.12.2016
03/08/2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 6/2-b madddesi ile eczacılarımıza mali stoklarını eşitleme olanağı sağlanmıştır. Bu münasebetle eczacılarımızın fiili stokları ile İTS kaydı stoklarının eşit hale getirilmesi amacıyla Bakanlığımızca çalışma başlatılmış olup İTS stok eşitleme süresinin 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam ettirilmesine karar verilmiş olup ilanan duyurulur.

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir